• Adress: Källagårdens Frukt AB, Källagården, 273 50 Brösarp • Telefon: 0414-73 477 • E-post: info@kallagarden.com

Till startsidan.
Hyra av rum på gården.
Källagårdens fruktodlingar med äpple, päron, svarta vinbär, körsbär mm.
Djuren på Källagården.
Be oss om prisuppgifter på resor som börjar utomlands.
Kolla in produkterna i vår gårdsbutik!
Kontakta Källagården.
Om du bott på Källagården är du välkommen att ge dina kommentarer i vår gästbok.

 

Nuvarande ägaren Jörgen på hästen Skimlan.
Jörgen tillsammans med hunden Lizzi. Ornahögen skymtar i bakgrunden.
Filmen ”Äppelkriget” är baserad på en sann historia, där Källagårdens mark i högsta grad var inblandad.


Källagårdens historia


År 1721 till och med 1800-talet

Fyra månader innan Sverige avträder Livland, Estland och sydöstra Karelen till Ryssland står Källagården färdigbyggt av Nels Månsson. Närmare bestämt den 30 april år 1721. Ja, så långt tillbaka sträcker sig historien om korsvirkesgården som trots allt först 1949 fick namnet Källagården av nuvarande ägares föräldrar, Yngve och Greta Andersson. Ett naturligt namn på gården eftersom här finns vattenkällor som bland annat gav byn vatten genom en rörledning som anlades 1920. Källvattnet används även för bevattning av frukt- och bärodlingarna. Gården låg ursprungligen intill Brösarps Gästgiveri nere i byn, men flyttades till sitt nuvarande läge vid storskiftet under mitten av 1800-talet.


År 1949 till och med 2000-talet

En oljemålning av Källagården från 1939 signerad G.C., en släkting till förra ägarna Emil och Hilma Nilsson. De första fruktträden planterades år 1949 på cirka fem hektar. Äppelsorterna då var Astrakan, Cox Orange, Cox Pomona, Ribstone, Boskop och James Grieve. Man planterade också päron av sorterna Greve Moltke, Herzogin Elsa, Esperenseherre och Göteborgs Diamant. Även en del plommonsorter planterades: Victoria, Grön och Gul Reine Cloude, Hackman, Jeffersson och Mörrabeller. Etableringen var en följd av den brist på grönsaker och frukt som rått under andra världskriget vilket medförde att de odlingar som gav skörd vid den här tiden var väldigt lönsamma och blomstrade.

Till en början fick man vänta länge på skörd, cirka sex till åtta år, medan man byggde upp de glest planterade träden. På den tiden planterade man ungefär 240 träd per hektar, vilket är att jämföra med dagens snitt på mellan 2 000–3 000 träd per hektar. Senare, i mitten av 1950-talet, skulle det emellertid visa sig att det blev en viss överproduktion. Man fick vänta länge på skörd. På Källagården fick man under tiden försöka försörja sig med hjälp av självhushåll av kor, grisar, höns, gäss, kalkoner, traditionella lantbruksgrödor, hallonodling och gröna bönor till Bongs konservfabriker. Samtidigt växte träden till sig och gav mer och mer skörd. Denna tog man omhand på gården, lagrade och packade den, för att slutligen sälja den i butiker runt om i Skåne. På sikt trängde frukten undan lantbruksdelen allteftersom fler äppelodlingar anlades och produktionen ökade succesivt och var i mitten av 1970-talet uppe i cirka 350 ton per år.

En oljemålning av Källagården från 1952 signerad Jörgens bror Jan-Gunnar Andersson. År 1978 valde man att koncentrera sig på själva odlandet och slopade den egna packeteringen och distributionen. I samma veva utökades succesivt odlingen av svarta vinbär till ungefär 24 hektar och man skördade som mest över 100 ton. En stor utökning av det enda hektar man haft sedan 1961. Vinbärsmarknaden har varit mycket dålig sedan 1990-talets början och efter en avvaktande tid håller den nu på att avvecklas. Fruktodlingen, och i synnerhet äppledelen, har förändrats mycket genom tillköp av mark, röjning av de gamla odlingarna och plantering enligt modern teknik som svagväxande träd, tätare plantering och droppbevattning.I samband med avvecklandet av den egna lagringen, packetteringen och försäljning till butik, blev det en självklarhet att gå med i Förenade Frukt, som i dag heter Äppelriket, vilka erbjöd bra och moderna lagrings- och packetteringsmöjligheter. I dag omfattar fruktodlingen cirka 23 hektar äpple, 1 hektar päron, 2 hektar plommon och ett knappt hektar körsbär. Av äpplena är det Aroma och Ingrig-Marie som dominerar, vidare följt av Mutsu, eller som det nya namnet föreslår Vinterguld, Frida, Discovery (Rödnos), Summerred, samt de gamla populära sorterna Gravensteiner, Signe Tillisch, Katja, Kim och det sena vinteräpplet Gloster. De päronsorter som odlas på Källagården i dag är Pierre Corneille, Charneu, Conferense och Alexander Lucas. Av plommon finns numera bara den senmognande Monark och den nya Jubileum. Odlingarna drivs i dag av Jörgen Andersson.


Äppelkriget och Bröderna Lejonhjärta

Vid filmatiseringen av Astrid Lindgrens bok ”Bröderna Lejonhjärta” valde man att förlägga Körsbärsdalen på Källagården. Lite kuriosa kring Källagården kan sägas vara de långdragna marktvister man hade med Tomelilla Kommun på 1970-talet. Kommunen ville då köpa stora delar av gården för att anlägga motell, stugby, golfbana, husvagnscamping, eluppvärmda fotbollsplaner, plastskidbacke m.m. Dessa vilda idéer gav Hasse Alfredsson och Tage Danielsson ”Deutchneland”-idén till filmen ”Äppelkriget” som spelades in i trakten.

När Astrid Lingdgrens bok ”Bröderna Lejonhjärta” filmatiserades valde man att förlägga delar av ”Nangiala” på Källagården. Man byggde då upp Ryttargården i östra delarna av odlingen som gränsar till Brösarps södra backar, med de gamla äppelträden som stod i blomm som bakgrund i Körsbärsdalen.

Följ Källagården på Facebook!   Läs denna hemsida på svenska!   View this homepage in English!

Källagårdens förre ägare, Emil Nilsson, tillsammans med dess nuvarande, Jörgen. Fotografiet är från 1949–50.Fotografi från Källagården år 1956 av ett Cox Pomona äppelträd.Jörgen och Skimlan kör ringvält.Fotografi taget uppe från bronsåldersgraven på Ornahögen.Flygfoto från 1950–51 över Källagården, taget av Stockholms Aero.Flygfoto från 1966 över Källagården, taget av Skandinavisk Aerotjänst.Flygfoto från 1980-talet över Källagården.

© Källagårdens Frukt AB & Fabian Rimfors     Skriv ut denna sida (välj liggande utskriftsformat) Skriv ut